Luftrenare.

Idag reagerar de flesta om någon skulle röka inomhus. Men att vi inte reagerar om luften består av små ohälsosamma ämnen är naturligt då dessa nästan till hundra procent är osynliga för blotta ögat. Läs mer om luftföroreningar inomhus.

Med tanke på att vi tillbringar så stor del av vårt liv i inomhusmiljö så finns det all anledning fundera på att beakta vår inomhusluft inte bara för att det kanske är nödvändigt ur hälsosynpunkt utan även för känslan av att andas ren luft.

Under ett dygn andas vi in ca 10.000 liter

Från att det mestadels har varit personer med astma eller allergiker som använt luftrenare har det nu blivit allt vanligare i hem och offentliga miljöer.

 

Allergiker
För allergiker är det extra besvärande med mycket partiklar i luften. Partiklarna är bärare av allergen och när dessa kommer djupt ner i lungorna så leder det till allergiska reaktioner. Genom att ta bort partiklarna så får man bort allergen.

Behovet
Behovet av luftrenare ökar med vår teknologiska utveckling t e x avger laserskrivare ohälsosamma partiklar. Byggmaterial och inredning innehåller ofta formaldehyd som är en farlig gas. Förorenad luft framförallt i storstadsområden har ökat i takt med urbaniseringen. Att vädra för "frisk luft" kan i praktiken innebära motsatsen.

Överkänsligheten är kopplad till den totala mängden allegener etc vi blir utsatta för. Genom att vistas i miljöer med renad luft så kan vi lättare tåla miljöer med orenad luft. Ett enkelt sätt exponeras sig en längre tid med ren luft är att placera en luftrenare i sovrummet.

 

Luftrenare. Synliga partiklar i ljus

Andra åtgärder
Först kan man vidta några enkla åtgärder för att förbättra inomhusluften. En bra åtgärd är bl a att skaffa en dammsugare med HEPA-filter när det är dags att byta ut den gamla. En damsugare med detta högeffektiva filter förhindrar att partiklar sprids i luften. Den blir dock dyrare än en vanlig damsugare. Det bästa är om det är möjligt att installera en centraldamsugare.

Gröna växter är bra för inomhusluften dels genom att de producerar syre och tar upp koldioxid. De renar också luften genom att dra åt sig partiklar. Dessutom kan vissa växter absorbera formalaldehyd och andra giftiga ämnen. En bra artikel om växter som luftrenare.

Olika luftrenare

Det är inte det allra enklaste efter som det finns ett stort utbud på marknaden som ofta utgör sig att vara det bästa i sitt slag. Först skall man fastställa behovet, vad man skall rena luften från? Är det damm, virus, bakterier, kvalster, pollen, mögel, dålig lukt, eller giftiga gaser. Ofta är det ett eller flera av dessa ämnen.

Valet av lufrenare styrs även av i vilket utrymme man skall placera luftrenaren. Om man t e x skall placera en luftrenare i sovrummet så är ljudnivån viktig att tänka på. Ljudnivån bör vara under 30dbA för att inte verka störande.

Det finns i dag på markanden luftrenare att hänga runt halsen och små lufrenare som drivs genom datorns usb port till jättelika anläggningar inom industrin.

Nyligen kom det ut en laptop som har en inbyggd luftrenare

De finns olika tekniker för luftrening flera åstakommer samma sak och vissa är effektivare än andra. Många luftrenare använder en kombination av flera tekninker. Vi reder ut begreppen på nästa sida, tekniker luftrening.

För den som planerar att installera en värmepump så finns det ofta en teknk för enkel luftrening i en del luftburna värmepumpar.

De här sidan ger dig information om vad man bör veta innan man köper en luftrenare.

Vi säljer inga luftrenare och rekommenderar igen speciell leverantör.

Om du har frågor om innehållet eller kan bidra med fakta om luftrenare kontakta oss här

Länkar inomhusmiljö:


SEO Traffic